Varžybos


NEAKIVAIZDINĖS ŠAUDYMO VARŽYBOS

Nuo 2018 vasario 16 iki 2018 gegužės 15 d. šaudyklos darbo metu.

 

Neakivaizdinės šaudymo varžybos

Kviečiame dalyvauti neakivaizdinėse varžybose, kurių tikslas yra pademonstruoti savo šaudymo įgūdžius, įgauti daugiau patirties, palyginti savo rezultatus su kitais, užsiimti šaudymo sportu, plėsti draugų ratą.

1. VARŽYBŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 

  1. Populiarinti šaudymo sportą ir aktyvų laisvalaikį. Lavinti šaudymo įgūdžius, bei tobulinti sportinį meistriškumą.

 

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS:

 

2.1       UAB “Šaudymo centras”

 

3. VARŽYBŲ SĄLYGOS:

3.1       Varžybų dalyviai :

 

            Varžybų dalyviai yra visi pageidaujantys dalyvauti asmenys, su savo arba UAB Šaudymo centras ginklais.

 

3.2       Varžybų vieta:

            Šaudymo koviniais pistoletais (revolveriais) varžybos vyks UAB Šaudymo centras  šaudykloje (www.saudymocentras.lt), esančioje Pramonės g. 97-1, Vilniuje.

3.3       Varžybų data, laikas ir trukmė:

Nuo 2018 vasario 16 iki 2018 gegužės 15 d. šaudyklos darbo metu. Dalyvavimas varžybose skaičius vienam asmeniui neribojamas.

           

3.4       Varžybų ginklų kalibrai:

            Šaudymo varžybose leidžiami pistoletų, revolverių kalibrai: nuo 7,62 mm. iki 11,43 mm.

 

3.5       Varžybose naudojami ginklai:

Varžybų dalyviai rungsis naudodamiesi nuosavais ginklais arba UAB Šaudymo centras varžyboms suteiktais koviniais ginklais:

pistoletais, revolveriais.

 

 

3.6       Taikinių tipas, forma ir dydis:

Taikinys

Varžomasi, šaudant į krūtinės formos taikinį 50x50 cm. žalios spalvos su atžymėtais nuo 5 iki 10 taškų plotais (žr. paveikslėlį).

3.7       Šaudymo rungčių atstumai:

Varžybų dalyviai šaudys į taikinį 25 m.  atstumu.

 

3.8       Šūvių į taikinius skaičius:

 

Rungčiai skiriama 18 šovinių.

Pirmieji 3 (trys) – bandomieji.

15 (penkiolika) įskaitinių.

Šaudymui bus skiriamas 1 (vienas) taikinys (bandomiesiems ir  įskaitiniams šūviams).

 

3.9       Šaudymo rungčių eiliškumas ir tvarka:

Rungties metu kiekvienas varžybų dalyvis šaus į taikinį 3 (tris) bandomuosius šūvius.

Po bandomųjų šūvių taikinys nekeičiamas.

Į taikinį varžybų dalyvis iššaus dar 15 (penkiolika) įskaitinių šūvių:

laikant ginklą abiem rankom - 5 (penki)  šūviai, 

laikant ginklą stipriąją ranka - 5 (penki)  šūviai,

laikant ginklą silpnąją ranka - 5 (penki) šūviai. 

Skaičiuojami penkiolika geriausių pataikymų iš visų aštuoniolikos šūvių.

 

Rezultatą tikrins ir varžybų protokole fiksuos varžybų teisėjai. Rezultatus galima bus stebėti UAB “Šaudymo Centras” internetinėje svetainėje www.saudymocentras.lt.

 

3.10     Šaudymo rungties trukmė:

- 3 (trims) bandomiesiems šūviams  skiriama 3 minutės.

      -15 (penkiolikai) įskaitinių šūvių  skiriama 9 minutės.

 

4. SAUGAUS ELGESIO SU GINKLAIS IR SAUGUMO VARŽYBŲ METU UŽTIKRINIMAS:

 

4.1       Varžybų dalyviai susipažįsta su jiems pateiktais UAB "Šaudymo Centras" šaudymo varžybų nuostatų reikalavimais.

 

4.2       UAB "Šaudymo Centras" šaudymo varžybų nuostatai patalpinti interneto svetainėje www.saudymocentras.lt

 

4.3  Varžybų dalyviai, atvykę į šaudyklą išklauso saugaus elgesio su šaunamaisiais ginklais ir tiro tvarka instruktažą ir pasirašo lankytojų supažindinimo su tiro tvarka, saugaus elgesio su šaunamaisiais ginklais registravimo žurnale.

 

5. VARŽYBŲ DALYVIŲ REGISTRACIJA IR STARTINIS MOKESTIS:

 

5.1 Privaloma, individuali varžybų dalyvių registracija.

Varžybų dalyvių registracija priimama tel.  +370 690 10009, arba šaudykloje.

 

5.2 Maksimalus varžybų dalyvių skaičius neribojamas.

5.3 Kiekvienas varžybų dalyvis gali dalyvauti varžybose neribotą kartų skaičių.

Prieš kiekvieną dalyvavimą varžybose dalyvis sumoka 5 eurus (penkis eurus) startinį šaudymo varžybų dalyvio mokestį.

Šaudant su Šaudymo centras pistoletu varžybų dalyvis papildomai sumoka 1 eurą ginklo nuomos mokestį ir 9 eurus už pateikiamus šaudmenis varžyboms.

 

6.  VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI:

 

6.1 Jeigu šūvis paliečia taikinio taškų zonos liniją, taškai skaičiuojami į didesnę pusę.

Jeigu varžybų dalyviai surinko vienodą taškų skaičių:

  1. Pirmenybė teikiama tam kas pataikė daugiau šūvių į dešimties taškų įskaitinę zoną, pirmenybė teikiama tam kas pataikė daugiau šūvių į devynių taškų įskaitinę zoną ir t.t.
  2. Jeigu šūviai yra identiški tuomet matuojama šūvių sklaida tarp tolimiausių šūvių centrų.

 

6.2  Daugiausiai taškų  rungtyje surinkę varžybų dalyviai apdovanojami.

I-os vietos laimėtojas apdovanojamas 3 mėnesių Šaudymo centras abonementu, medaliu bei diplomu.

II- os vietos laimėtojas apdovanojamas 1 mėnesio Šaudymo centras abonementu, medaliu bei diplomu..

III- čios vietos laimėtojas apdovanojamas diplomu ir medaliu.